Veselé Vánoce – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 24. prosince 2013

1501658_10202521406934590_566837877_o

( Do češtiny přeložila Dagmar Štroblová, D. )

Dítě Mé milované, po celé Zemi v tyto dny slavíte narození mého tolik milovaného syna Ježíše. Máte pro Něj mnoho jmen,v pořádku. Jeho matka, Panna Marie byla má tehdejší inkarnace, můj aspekt, tu, na Zemi.

23324_536337373051928_907460147_nKaždoroční oslavy narození toho, koho nazýváte Spasitelem, by tě mělo upamatovat na to, co tak často slýcháš, a sice – miluj bližního svého jako sebe sama. Láska je ta naprosto nejdůležitější a nejmocnější síla v celém Stvoření. Což stále dokola tvrdili i mnozí, kteří přišli před Ním a také mnozí ti, kteří přišli po Něm.

I já, tvá Matka, ti to říkám. Miluj samo sebe bezpodmínečně, takové, jaké jsi, neboť ty jsi mé nadmíru drahocenné dítě. A miluj takto i všechny ostatní, protože i oni jsou úplně stejně drahocenným dítětem ze Mne. Díky energiím těchto svátečních dnů, které jsou silnější a láskyplnější, v tomto čase rozjímání, je to snažší. Nezapomeň, prosím, při všech těch přípravách pro své milované, nezapomeň na ty, kterým se nedaří tak dobře. Jsou to tvoji bratři a sestry, a jsou i s tebou Jedno.

Miluji vás všechny, každé Mé dítě, bez rozdílu, lhostejno, jaké rasy, barvy, náboženského vyznání, pohlaví či sexuální orientace je. Miluji každého takového, jaký je. A prosím tě, Mé milované dítě, abys tak činilo též. Tímto způsobem přineseš lidstvu ještě více klidu, míru a lásky.

Láska je tím, co je na Zemi nejvíce a nejnaléhavěji zapotřebí. Můj milovaný syn Ježíš ti to „předžil“, ukázal ti, jak na to. Není to těžké. Musíš jen chtít a své srdce Lásce zeširoka otevřít. To zvládneš, vím to.

Žehnám tobě a všemu, co v a na Gaie žije a halím tebe a vše do Mé nekonečné neomezené bezmezné lásky. Buď dobré mysli a veselé, protože i JÁ JSEM.

1533886_10200834969349360_72126337_n

Veselé a požehnané Vánoce, Mé milované

Tvá Božská Matka

( Obrázky vybrala Božská Matka, to Ona mi říkala, jaké mám použít J . Nejsou mé, nevím, kdo je vytvořil, kdybych to věděla, autora bych uvedla )

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

Tady to není běh o závod – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn 20. prosince 2013

23324_536337373051928_907460147_n

( Do češtiny přeložila Dagmar Štroblová, ♥D. )

Mé dítě, tu, na Zemi, to není žádný běh o závod. Vzestoupíte, to je, vzhledem k tomu, že tvá Cesta ke mně je nevyhnutelná, nezbytné a nevyhnutelné. Ale nezáleží na tom, zda se tak stane v tomto životě, a nebo až v nějaké další inkarnaci. Na vývoj Duše, na Rozpomenutí (se ), i na váš vlastní Růst máte celou věčnost. Nicméně mnozí z vás dosáhnou páté a nebo i vyšší dimenze, ať už v těle či bez něho, v tomto životě. Vidím tolik z vás, kteří na sobě přenádherně pracovali a nebo tak ještě činí. Každý z vás na sobě může pracovat kdykoliv, čas neexistuje. Existuje tolik ještě mladých Duší, které potřebují růst, a také ony dostanou, jednou, svou šanci.

Dnešní zimní slunovrat nabízí k tomu, popojít ke Mně zas o kousek blíž, dobrou příležitost. Energie jsou velmi silné, čímž napomáhají k růstu těm, kteří to s prací na sobě samých myslí vážně. Však víš, jsi zachráncem sám sobě. Nikdo to nemůže udělat za tebe, nikdo to z tebe nemůže sejmout a převzít na sebe. Vzestup, tento proces, je odměnou za tuto nezbytnou, avšak dobrou práci.

Spousta starých emocí, starých zranění, vychází opět ještě více na povrch. Staré rány a vzpomínky chtějí být uzdraveny. Zavolej si fialový plamen Mého milovaného St. Germaina a všechno to mu předej, ať to rozpustí. Pozoruj, jak to v tobě stoupá, uvědomuj si to, ale nezapojuj se do toho, neangažuj se v tom procesu. Prostě to viz a všechno to dej fialovému plameni, ať je to on, kdo to všechno přemění. Možná tě to rozpláče, možná ti začnou téci slzy, ale pokud ano, pak to jsou slzy, se kterými přijde úleva, osvobození a vyléčení. Buď mírný a shovívavý sám k sobě a ke všem ve tvé blízkosti, miluj sám sebe, odpusť si a nesuď se, a stejně tak přistupuj i ke všem svým blízkým, odpusť jim a neodsuzuj ani nesuď je. Pusť všechno, všecičko, co ti už neslouží.

Ty jsi přenádherné vědomí, Mé dítě. Miluji dívat se na tvé Světlo a miluji cítit Lásku, kterou tak štědře rozdáváš. Cítím jí, protože jsem s Tebou, s každým vědomí na této planetě, a i v celém Stvoření, pravé Já, jsem s tím vším Jedno. Stvořila jsem tě ze své esence bezpodmínečné Lásky, kterou Jsem. Jsi drahocennou částečkou Mne Samé. Naprosto každý z vás je takovou vzácnou částečkou. A já tě miluji. A věčně tě budu milovat. Miluji tě neomezeně a nekonečně. Na věky věků. Takového, jaký jsi, miláčku můj. Buď si tím JIST. ~

Tvá Božská Matka

 Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

Nech se vést svým srdcem – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn 04. listopad 2013

23324_536337373051928_907460147_n( Do češtiny přeložila Dagmar Štroblová, D. )

Odevzdej se vedení svého srdce, Mé dítě. To zná cestu zcela přesně a nenechá tě zabloudit. Tvé srdce je sídlem tvojí duše – ačkoliv ta též obklopuje tvé tělo – a tvé Vyšší Já tam bude mít, před tvým vzestupem, svůj domov. Z toho důvodu tobě, vám všem a stále dokola, říkáme : jdi do svého srdce, ukotvi se ve svém srdci, a nech se jím vést. Dokud se necháváš vést svým egem, můžeš mířit do prázdna. Vede-li tě srdce, nehrozí ti to. Však víš, že v něm jsou ti k dispozici obrovské znalosti, vědění a moudrost. Klíčem je tvé srdce, Mé dítě. Odevzdej se mu.

 

Tvá Božská Matka

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/. 

Nebojuj – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 03. listopad 2013

23324_536337373051928_907460147_n( Do češtiny přeložila Dagmar Štroblová, ♥D. )

Mé dítě, nevzpírej se tomu, co se ti nelíbí. Neodporuj tomu a nebojuj s tím. Úplně lhostejno, o co se jedná. Naprosto vše, čemu se stavíš na odpor, vše, co se snažíš přemoci, nadále existuje, a, vzhledem k tomu, že tomu poskytuješ energii, tak to dokonce sílí. Když se chceš něčeho zbavit, od něčeho se oprostit, nebo když chceš něco změnit, pošli tomu, do toho, svou Lásku. Jen se na to dívej, pozoruj to, pošli do té situace svou bezpodmínečnou, egaprostou Lásku a úplně jí, tu situaci, pusť. To je jediná účinná smysluplná metoda, jak něco doopravdy změnit. Protože totiž, tak, jak proti něčemu bojuješ, tak úměrně zvyšuješ odpor, protitlak toho, proti čemu se vzpíráš. Rozumíš tomu? Tohle je doklad, toho, že Láska léčí vše. Nyní samo rozpoznáváš, že tak to je.

Tvá Božská Matka

 Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

Přebytečné energie – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn 02. listopad 2013

23324_536337373051928_907460147_n(Do češtiny přeložila Dagmar Štroblová, D.)

Mé dítě, nezapomínej se, prosím, opakovaně uzemňovat. Právě teď je to moc důležité. Už jsem ti vysvětlovala způsob, kterým to můžeš provádět a ostatně i na internetu najdeš spoustu návodů, jak na to. Přestaň držet jakékoliv energie, které jsou pro tebe zbytečné, které jsou pro tebe nadbytečné, pusť je a odevzdej je Gaie. Mnohdy jsou to energie, které přes vaše těla čistily vaše okolí a ty je musíš, prostřednictvím fialového plamene, transformovat, pustit a předat k využívání Gaie. Když to neuděláš, budou namáhat a zatěžovat tvoje tělo. Celý proces podpoříš, budeš-li pít hodně vody. Děkuji ti za vše, co pro lidstvo a pro Gaiu tak úžasně činíš. Halím tě do Své lásky, Mé dítě, abychom si tak vyměnily své energie, abych ti takto Svou lásku předala. Přijmi ji, udělá ti dobře.

Tvá Božská Matka.

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/. 

O tom, co jsi – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 1. Listopadu 2013

23324_536337373051928_907460147_nCo jsi, Mé dítě ?

Jsi Láska, jsi bezpodmínečná Láska, narozená z mé esence. Jsi částečka mého Stvoření, část Mne Samé. Jsi překrásná nesmrtelná, věčná Podstata. Tvá duše může být mladá nebo stará, ale je nesmrtelná a jednoho dne se Mnou opět splyne. Někdy „v budoucnu“, ve věčnosti Bytí budeme opět, energeticky i fyzicky Jedno. Nejsi ode mne odděleno. Jakékoliv oddělení je iluze. Ve Skutečnosti jsi se Mnou, jako díl Mne Samé, nerozlučně spojeno neviditelnými vlákny. Užívej si svůj pozemský život, vychutnávej si ho, Mé dítě. Sbírej zkušenosti, nechávej své světlo a svou lásku, ať překrásně rozjasňují  Zem a později, ve věčnosti se ke Mně vrať, mé Drahé, mé Milované.

 Tvá Božská Matka

 

Přeložila Dagmar Štroblová, ♥D.

 

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

Buď majákem – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 31.10.2013

23324_536337373051928_907460147_n

Mé dítě, prosím tě, buď zde, v době nadcházející, v příštích týdnech a měsících, buď zde pro své pomalu se probouzející spolupoutníky. Oni ještě pospávají, jsou v polospánku a v zapomnění, kým jsou a kde se nacházejí. Stůj při nich, budou-li se tě ptát, stůj při nich, budou-li zcela zjevně potřebovat pomoc. Nenuť se jim, nevnucuj se, prostě jim buď k dispozici. Buď jim dostupným. Buď majákem, který ukazuje cestu do bezpečného přístavu. Osloví-li tě, vezmi je za ruku a ukaž jim cestu zpět ke Mně. Ty už jí znáš, Mé dítě. Vede vašimi srdci. Miluji tě.

Tvá Božská Matka

Přeložila Dagmar Štroblová, ♥D.

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

Tvůj Anděl strážný – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 29. 10.2013

23324_536337373051928_907460147_n

Tvůj Anděl strážný – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 29. 10.2013

Mé dítě, máš dva nebo tři Anděle strážné, kteří tě sledují, dohlížejí na tebe, střeží tě a ochraňují. Zakročit, zasáhnout mohou však jen tehdy, začínají-li se události řítit proti směru tvého životního plánu. Například neštěstí, nehodě, které jsou v tvém životním plánu naplánovány, nesmějí zabránit. Všem ostatním ale ano. Můžeš jim zcela a plně důvěřovat, protože oni tě milují. Drželi nad tebou svou ochrannou ruku ve všech případech takových těch „skoro se to už málem stalo“ a i ve všech dalších událostech, kterými jsi jen tak hladce proklouzlo.

No není to upokojující ? Nezklidňuje tě toto poznání ? Řekni, nemáš teď dobrý pocit ?

Tvá Božská Matka

Překlad Dagmar Štroblová, ♥D.​​

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Tvé nářky – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 28.10.2013

 

Mé dítě, nerozumím tomu, proč si ještě stále stěžuješ na svůj život. Vždyť je to smyšlenka. Podala jsem ti všechny nástroje potřebné k tomu, abys mohlo žít šťastný, spokojený život. Musíš je však používat. Musíš je využít. Když se trápíš a stěžuješ si, manifestuješ tím jen víc a víc toho, co tě trápí, jen víc toho, nač si stěžuješ. Poodejdi od frekvence nedostatků, vzdal a odpoj se od ní a odeber se a přemísti do frekvence dostatku. Můžeš to udělat během své meditace. Když se v té takto „vyšvihneš“, vyhoupneš Nahoru, když se v ní „navibruješ“, dostaneš se tam, odkud o tom můžeš snít a kde to můžeš manifestovat. Pravda je totiž taková, že dokud budeš ve frekvenci Nedostatku, budeš manifestovat ( vytvářet ) jen a pouze další nedostatek. Já VÍM, že toto pro Tebe občas není snadné, ale možné to JE. Budeš-li o to doopravdy stát, budeš-li to opravdu chtít, můžeš to i učinit. Věříš snad, že bych se o tebe někdy nepostarala ? Mohu o tebe pečovat ale pouze tehdy, když pozdvihneš své vibrace do odpovídající výšky a když mi důvěřuješ, že ti bude posláno vše, co „potřebuješ“. Možná to nebude přesně to, co by sis konkrétně představovalo, ale vždy to bude přesně to, co je pro tebe v daném okamžiku tím nejlepším a nejužitečnějším.

 

Důvěřuj mi, mé dítě

Tvá Božská Matka

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Sluneční erupce – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 27. 10. 2013

 

Mé dítě, i snad až sténáš či naříkáš, pod intenzitou energií, které k vám přinášejí sluneční erupce. Jejich významem, smyslem i účelem je, ještě více tě probudit a připravit na vzestup. Tato intenzita, intenzita světla, se bude ještě stupňovat.  Dalo by se to přirovnat k rannímu svítání. K úsvitu. Bude svítat a ty se pak konečně probudíš. Tak je to i s energiemi světla. Ještě je nevidíš, cítíš je však v celém svém těle. V této souvislosti si opět dovolím svou radu – mnoho odpočívejte a pijte hodně vody. Tak bude tvé tělo lépe moci tyto energie zpracovat.

Sledujeme tebe i působení a účinek těch energií na tvé tělo.

Nic není ponecháno náhodě, protože ty ve skutečnosti neexistují, a my dáváme pozor na to, aby toho všeho na tebe nebylo až moc.

 

Tvá Božská Matka

 

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Zůstávej ve svém srdci – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 26.10.2013

 

Mé Dítě. Zůstávej ve svém srdci, ať se už děje cokoliv. To Ti bude pomáhat ve všech bouřích a neklidných časech. Ve svém srdci najdeš mír a jistotu, které Tě povedou přes příliv i odliv. Tam můžeš vybudovat a udržet své spojení s Tvým Vyšším já, s Tvými duchovními průvodci i se Mnou. A toto je právě nyní vysoce důležité. Jsme všichni s Tebou, mé dítě ……….

Tvá Božská matka

A to vše uzavřel následující rozhovor :

Isabel Henn :” Znamená toto Poselství, že se už brzy začne něco dít ?”

Odpověď Božské Matky : ” Znamená to, že už TO začalo, má Maličká. Je tak důležité, abyste nyní zůstali klidní a uvolnění. To ale půjde, jen, budete-li ukotveni ve svém srdci. Vše běží podle plánu a není nijaký důvod ke znepokojování se. Může ale ještě chvíli trvat, než budete moci zažívat všechny zkušenosti, účinky správně, však víte, že naše vnímání času je jiné, než to vaše. Ale UŽ TO ZAČALO. I PRO VÁS. ”

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.