Přebytečné energie – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn 02. listopad 2013

23324_536337373051928_907460147_n(Do češtiny přeložila Dagmar Štroblová, D.)

Mé dítě, nezapomínej se, prosím, opakovaně uzemňovat. Právě teď je to moc důležité. Už jsem ti vysvětlovala způsob, kterým to můžeš provádět a ostatně i na internetu najdeš spoustu návodů, jak na to. Přestaň držet jakékoliv energie, které jsou pro tebe zbytečné, které jsou pro tebe nadbytečné, pusť je a odevzdej je Gaie. Mnohdy jsou to energie, které přes vaše těla čistily vaše okolí a ty je musíš, prostřednictvím fialového plamene, transformovat, pustit a předat k využívání Gaie. Když to neuděláš, budou namáhat a zatěžovat tvoje tělo. Celý proces podpoříš, budeš-li pít hodně vody. Děkuji ti za vše, co pro lidstvo a pro Gaiu tak úžasně činíš. Halím tě do Své lásky, Mé dítě, abychom si tak vyměnily své energie, abych ti takto Svou lásku předala. Přijmi ji, udělá ti dobře.

Tvá Božská Matka.

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/. 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s