Tvůj Anděl strážný – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 29. 10.2013

23324_536337373051928_907460147_n

Tvůj Anděl strážný – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 29. 10.2013

Mé dítě, máš dva nebo tři Anděle strážné, kteří tě sledují, dohlížejí na tebe, střeží tě a ochraňují. Zakročit, zasáhnout mohou však jen tehdy, začínají-li se události řítit proti směru tvého životního plánu. Například neštěstí, nehodě, které jsou v tvém životním plánu naplánovány, nesmějí zabránit. Všem ostatním ale ano. Můžeš jim zcela a plně důvěřovat, protože oni tě milují. Drželi nad tebou svou ochrannou ruku ve všech případech takových těch „skoro se to už málem stalo“ a i ve všech dalších událostech, kterými jsi jen tak hladce proklouzlo.

No není to upokojující ? Nezklidňuje tě toto poznání ? Řekni, nemáš teď dobrý pocit ?

Tvá Božská Matka

Překlad Dagmar Štroblová, ♥D.​​

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Tvé nářky – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 28.10.2013

 

Mé dítě, nerozumím tomu, proč si ještě stále stěžuješ na svůj život. Vždyť je to smyšlenka. Podala jsem ti všechny nástroje potřebné k tomu, abys mohlo žít šťastný, spokojený život. Musíš je však používat. Musíš je využít. Když se trápíš a stěžuješ si, manifestuješ tím jen víc a víc toho, co tě trápí, jen víc toho, nač si stěžuješ. Poodejdi od frekvence nedostatků, vzdal a odpoj se od ní a odeber se a přemísti do frekvence dostatku. Můžeš to udělat během své meditace. Když se v té takto „vyšvihneš“, vyhoupneš Nahoru, když se v ní „navibruješ“, dostaneš se tam, odkud o tom můžeš snít a kde to můžeš manifestovat. Pravda je totiž taková, že dokud budeš ve frekvenci Nedostatku, budeš manifestovat ( vytvářet ) jen a pouze další nedostatek. Já VÍM, že toto pro Tebe občas není snadné, ale možné to JE. Budeš-li o to doopravdy stát, budeš-li to opravdu chtít, můžeš to i učinit. Věříš snad, že bych se o tebe někdy nepostarala ? Mohu o tebe pečovat ale pouze tehdy, když pozdvihneš své vibrace do odpovídající výšky a když mi důvěřuješ, že ti bude posláno vše, co „potřebuješ“. Možná to nebude přesně to, co by sis konkrétně představovalo, ale vždy to bude přesně to, co je pro tebe v daném okamžiku tím nejlepším a nejužitečnějším.

 

Důvěřuj mi, mé dítě

Tvá Božská Matka

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Sluneční erupce – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 27. 10. 2013

 

Mé dítě, i snad až sténáš či naříkáš, pod intenzitou energií, které k vám přinášejí sluneční erupce. Jejich významem, smyslem i účelem je, ještě více tě probudit a připravit na vzestup. Tato intenzita, intenzita světla, se bude ještě stupňovat.  Dalo by se to přirovnat k rannímu svítání. K úsvitu. Bude svítat a ty se pak konečně probudíš. Tak je to i s energiemi světla. Ještě je nevidíš, cítíš je však v celém svém těle. V této souvislosti si opět dovolím svou radu – mnoho odpočívejte a pijte hodně vody. Tak bude tvé tělo lépe moci tyto energie zpracovat.

Sledujeme tebe i působení a účinek těch energií na tvé tělo.

Nic není ponecháno náhodě, protože ty ve skutečnosti neexistují, a my dáváme pozor na to, aby toho všeho na tebe nebylo až moc.

 

Tvá Božská Matka

 

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Zůstávej ve svém srdci – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 26.10.2013

 

Mé Dítě. Zůstávej ve svém srdci, ať se už děje cokoliv. To Ti bude pomáhat ve všech bouřích a neklidných časech. Ve svém srdci najdeš mír a jistotu, které Tě povedou přes příliv i odliv. Tam můžeš vybudovat a udržet své spojení s Tvým Vyšším já, s Tvými duchovními průvodci i se Mnou. A toto je právě nyní vysoce důležité. Jsme všichni s Tebou, mé dítě ……….

Tvá Božská matka

A to vše uzavřel následující rozhovor :

Isabel Henn :” Znamená toto Poselství, že se už brzy začne něco dít ?”

Odpověď Božské Matky : ” Znamená to, že už TO začalo, má Maličká. Je tak důležité, abyste nyní zůstali klidní a uvolnění. To ale půjde, jen, budete-li ukotveni ve svém srdci. Vše běží podle plánu a není nijaký důvod ke znepokojování se. Může ale ještě chvíli trvat, než budete moci zažívat všechny zkušenosti, účinky správně, však víte, že naše vnímání času je jiné, než to vaše. Ale UŽ TO ZAČALO. I PRO VÁS. ”

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s