Seja o farol – A Mãe Divina através Isabel Henn. 31.10.2013

23324_536337373051928_907460147_n(Tradução: Candido Pedro Jorge)

Filho, peço que nas próximas semanas e meses esteja atendo ao despertar de seus semelhantes que deverá ocorrer gradualmente. Ainda estarão meio sonolentos, esquecendo-se quem são e onde estão.

Apoiá-los quando perguntarem ou, obviamente, precisarem de ajuda. Não impor-se, apenas seja acessível a eles. Seja o farol mostrando o caminho para o porto seguro. Leve-os pela mão quando perguntarem, mostrando-lhes o caminho de volta para mim.

Já sabe, minha criança. Esse caminho passa através do seu coração. Eu te amo.

Sua Mãe Divina

Copyright © Isabel Henn. É permitido compartilhar esta mensagem em sua forma completa, sem alterações, e quando o nome do autor eo link para o site original é dado. https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/

Be the lighthouse – The Divine Mother through Isabel Henn October 31, 2013

23324_536337373051928_907460147_n(Translated from original language german)

My child, I ask you to be there in the coming weeks and months for your slowly awakening fellow men. They are still half asleep and have forgotten who and where they are. Stand by them when they ask you or obviously need help. Don’t impose yourself on them, but be accessible for them. Be the lighthouse showing them the way to the safe haven. Take them by the hand when they ask and show them the way back to me. You already know it, my child. It leads through your heart. I love you. ~

Your Divine Mother

Copyright © Isabel Henn. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s name and the link to the original site is given. https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/

Sei der Leuchtturm – Die Göttliche Mutter durch Isabel Henn 31.Oktober 2013

23324_536337373051928_907460147_nMein Kind, ich bitte dich in den kommenden Wochen und Monaten für deine langsam aufwachenden Mitmenschen da zu sein. Sie sind noch schlaftrunken und haben vergessen, wer sie sind und wo sie sich befinden. Stehe ihnen bei, wenn sie dich fragen oder ganz offensichtlich Hilfe benötigen. Dränge dich nicht auf, aber sei erreichbar für sie. Sei ihnen der Leuchtturm, der ihnen den Weg in den sicheren Hafen zeigt. Nimm sie an die Hand, wenn sie fragen und zeige ihnen den Weg zurück zu mir. Du kennst ihn bereits, mein Kind. Er führt durch dein Herz. Ich liebe dich. ~

Deine Göttliche Mutter

Copyright  ©  Isabel Henn. Es ist erlaubt den Artikel zu veröffentlichen, sofern der Text als Ganzes unverändert übernommen und der Name des Autors und der Link zur Originalseite genannt wird. https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/

Tvůj Anděl strážný – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 29. 10.2013

23324_536337373051928_907460147_n

Tvůj Anděl strážný – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 29. 10.2013

Mé dítě, máš dva nebo tři Anděle strážné, kteří tě sledují, dohlížejí na tebe, střeží tě a ochraňují. Zakročit, zasáhnout mohou však jen tehdy, začínají-li se události řítit proti směru tvého životního plánu. Například neštěstí, nehodě, které jsou v tvém životním plánu naplánovány, nesmějí zabránit. Všem ostatním ale ano. Můžeš jim zcela a plně důvěřovat, protože oni tě milují. Drželi nad tebou svou ochrannou ruku ve všech případech takových těch „skoro se to už málem stalo“ a i ve všech dalších událostech, kterými jsi jen tak hladce proklouzlo.

No není to upokojující ? Nezklidňuje tě toto poznání ? Řekni, nemáš teď dobrý pocit ?

Tvá Božská Matka

Překlad Dagmar Štroblová, ♥D.​​

Copyright  ©  Isabel Henn.  Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Tvé nářky – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 28.10.2013

 

Mé dítě, nerozumím tomu, proč si ještě stále stěžuješ na svůj život. Vždyť je to smyšlenka. Podala jsem ti všechny nástroje potřebné k tomu, abys mohlo žít šťastný, spokojený život. Musíš je však používat. Musíš je využít. Když se trápíš a stěžuješ si, manifestuješ tím jen víc a víc toho, co tě trápí, jen víc toho, nač si stěžuješ. Poodejdi od frekvence nedostatků, vzdal a odpoj se od ní a odeber se a přemísti do frekvence dostatku. Můžeš to udělat během své meditace. Když se v té takto „vyšvihneš“, vyhoupneš Nahoru, když se v ní „navibruješ“, dostaneš se tam, odkud o tom můžeš snít a kde to můžeš manifestovat. Pravda je totiž taková, že dokud budeš ve frekvenci Nedostatku, budeš manifestovat ( vytvářet ) jen a pouze další nedostatek. Já VÍM, že toto pro Tebe občas není snadné, ale možné to JE. Budeš-li o to doopravdy stát, budeš-li to opravdu chtít, můžeš to i učinit. Věříš snad, že bych se o tebe někdy nepostarala ? Mohu o tebe pečovat ale pouze tehdy, když pozdvihneš své vibrace do odpovídající výšky a když mi důvěřuješ, že ti bude posláno vše, co „potřebuješ“. Možná to nebude přesně to, co by sis konkrétně představovalo, ale vždy to bude přesně to, co je pro tebe v daném okamžiku tím nejlepším a nejužitečnějším.

 

Důvěřuj mi, mé dítě

Tvá Božská Matka

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Sluneční erupce – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 27. 10. 2013

 

Mé dítě, i snad až sténáš či naříkáš, pod intenzitou energií, které k vám přinášejí sluneční erupce. Jejich významem, smyslem i účelem je, ještě více tě probudit a připravit na vzestup. Tato intenzita, intenzita světla, se bude ještě stupňovat.  Dalo by se to přirovnat k rannímu svítání. K úsvitu. Bude svítat a ty se pak konečně probudíš. Tak je to i s energiemi světla. Ještě je nevidíš, cítíš je však v celém svém těle. V této souvislosti si opět dovolím svou radu – mnoho odpočívejte a pijte hodně vody. Tak bude tvé tělo lépe moci tyto energie zpracovat.

Sledujeme tebe i působení a účinek těch energií na tvé tělo.

Nic není ponecháno náhodě, protože ty ve skutečnosti neexistují, a my dáváme pozor na to, aby toho všeho na tebe nebylo až moc.

 

Tvá Božská Matka

 

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

 

 

Zůstávej ve svém srdci – Božská Matka prostřednictvím Isabel Henn, 26.10.2013

 

Mé Dítě. Zůstávej ve svém srdci, ať se už děje cokoliv. To Ti bude pomáhat ve všech bouřích a neklidných časech. Ve svém srdci najdeš mír a jistotu, které Tě povedou přes příliv i odliv. Tam můžeš vybudovat a udržet své spojení s Tvým Vyšším já, s Tvými duchovními průvodci i se Mnou. A toto je právě nyní vysoce důležité. Jsme všichni s Tebou, mé dítě ……….

Tvá Božská matka

A to vše uzavřel následující rozhovor :

Isabel Henn :” Znamená toto Poselství, že se už brzy začne něco dít ?”

Odpověď Božské Matky : ” Znamená to, že už TO začalo, má Maličká. Je tak důležité, abyste nyní zůstali klidní a uvolnění. To ale půjde, jen, budete-li ukotveni ve svém srdci. Vše běží podle plánu a není nijaký důvod ke znepokojování se. Může ale ještě chvíli trvat, než budete moci zažívat všechny zkušenosti, účinky správně, však víte, že naše vnímání času je jiné, než to vaše. Ale UŽ TO ZAČALO. I PRO VÁS. ”

Copyright  ©  Isabel Henn. Copyright Isabel Henn. Tento článek může být šířený dále, kopírovaný v nezkrácené, neupravené podobě, pokud bude uvedeno jméno autorky a připojen aktivní odkaz na originální stránku https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/.

Seu Anjo da Guarda – A Mãe Divina através de Isabel Henn. 29.10.2013

23324_536337373051928_907460147_n(Tradução: Candido Pedro Jorge)

Filho, você possui dois ou três Anjos da Guarda, que o monitora e protege. Mas eles só podem intervir se as coisas se voltarem contra o seu plano de vida.

Por exemplo, um acidente sofrido como uma lição de seu plano de vida não pode ser evitado, mas todo o resto sim.

Pode confiar neles plenamente, porque te amam. Em todos os quase acidentes ou incidentes em que saiu praticamente ileso, eles puseram a sua mão protetora sobre você.

Não é reconfortante? Não lhe dá um bom sentimento?

Sua Mãe Divina

Copyright © Isabel Henn. É permitido compartilhar esta mensagem em sua forma completa, sem alterações, e quando o nome do autor eo link para o site original é dado. https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/

Your Guardian Angels – The Divine Mother through Isabel Henn October 29, 2013

23324_536337373051928_907460147_n(Translated from original language german)

My child, you have two or three Guardian Angels that monitor and protect you. But they can only intervene if things would turn against your life plan. An accident, for example, which is provided as a lesson in your life plan, they can not prevent; but everything else. You can trust them fully, because they love you. In all near misses or incidents that you got off lightly, they have held their hand protectively over you. Isn’t tthis reassuring? Doesn’t give it you a good feeling? ~

Your Divine Mother

Copyright © Isabel Henn. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s name and the link to the original site is given. https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/

Deine Schutzengel – Die Göttliche Mutter durch Isabel Henn 29.Oktober 2013

23324_536337373051928_907460147_nMein Kind, du hast zwei oder drei Schutzengel, die dich überwachen und schützen. Sie können aber nur eingreifen, wenn sich Ereignisse gegen deinen Lebensplan richten würden. Einen Unfall z.B., der als Lektion in deinem Lebensplan vorgesehen ist, dürfen sie nicht verhindern, alles andere schon. Du kannst ihnen voll und ganz vertrauen, denn sie lieben dich. Bei allen Beinaheunfällen oder Ereignissen, die für dich glimpflich verlaufen sind, haben sie ihre Hand schützend über dich gehalten. Ist dies nicht beruhigend? Gibt es dir nicht ein gutes Gefühl? ~

Deine Göttliche Mutter

Copyright  ©  Isabel Henn. Es ist erlaubt den Artikel zu veröffentlichen, sofern der Text als Ganzes unverändert übernommen und der Name des Autors und der Link zur Originalseite genannt wird. https://thesilverplatinumflame.wordpress.com/